News

בום על-מגדלי

February 22, 2023 | ישראל היום
Go To Source

ישראל קופצת לגובה. אם ב-2021 בקושי תוכנן מגדל אחד בפריפריה, בשנה האחרונה ערים רבות מבינות שמשיכת אוכלוסייה חזקה אליהן מחייבת בנייה של מגדלים בעירוב שימושים שיספקו את צרכי הקהל החדש. לומדים שפה חדשה ומתחרים של מי גבוה יותר