News

המרחבים

May 24, 2023 | עופר פטרסברג
Go To Source

פיתוח מואץ של מערכות התחבורה - סלילת כביש 6 וצירי הרכבת, הצליחו לקרב את “השוליים” של הארץ למטרופולין תל אביב. אז מה באמת נשאר מערי הפריפריה? מעתה אמרו: ציר 'קריות-נתיבות' ולא עוד 'חדרה-גדרה'. עופר פטרסבורג יצא במסע חובק ערים להכיר את גבולות הביקוש החדשים