News

913 יחידות דיור חדשות: הוותמ”ל אישרה תוכנית התחדשות ענקית בדרום-מזרח פ”ת

March 26, 2023 | מרכז הנדל"ן
Go To Source

התוכנית היא עבור מתחם ארגוב בשכונת אחדות, ותשתרע על 30 דונם. היא תכלול, בין היתר, 183 דירות קטנות ו-55 דירות להשכרה לטווח ארוך. במסגרת התוכנית, ייהרסו 240 יחידות דיור ישנות, ויוקמו גם שלושה מבני ציבור, 1,930 מ"ר בנפרד ו-5.5 דונמים שטחים פתוחים

בתוך חצי שנה בלבד אישרה הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור ( ותמ”ל ),בראשות נתן אלנתן, תוכנית להתחדשות עירונית במתחם ארגוב שבשכונת אחדות, בפתח תקווה.

התוכנית היא על שטח כולל של 30 דונם, וממוקמת בדרום-מזרח פתח תקווה, בין הרחובות פינס מצפון, שפרינצק ממזרח, הנרייטה סולד מדרום ומינץ ממערב. התוכנית, שמקודמת ביוזמת בינוי ושיכון נדל”ן ועיריית פתח תקווה, כוללת הקמת 913 יחידות דיור בשלושה מבני מגורים בני עשר קומות ובחמישה מגדלים בני 35-24 קומות. מתוך כלל יחידות הדיור, 183 יוקצו לדירות קטנות ועוד 55 יוקצו להשכרה לטווח ארוך. במתחם יש כיום 240 יחידות דיור בעשרה מבני שיכון, במצב תחזוקתי ירוד, שיפונו לטובת הפרויקט החדש.

בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית כוללת הקמת שלושה מבני ציבור חדשים בני עד שש קומות, וכן הרחבה של בית הספר הקיים דרכי נעם, 1,930 מ”ר לשטחי מסחר שישולבו בקומות הקרקע של המגדלים, וכ-5.5 דונמים של שטחים פתוחים.

מדובר בתוכנית פינוי בינוי הראשונה בוותמ”ל שתשלב דיור להשכרה במחיר מופחת. עד כה נעשה שימוש באפשרות זו בתוכניות בקרקעות פנויות בלבד בוותמ”ל. התוכנית נערכה על ידי מילוסלבסקי אדריכלים ובוני ערים.

מתכננת הוותמ”ל במינהל התכנון, אדר’ סיגי בארי: “מדובר בתוכנית משמעותית שמביאה בשורה לשכונת אחדות ולעיר פתח תקווה כולה. התוכנית משמרת בתוכה את האיכויות הקיימות של גן ארגוב, ומביאה איכויות חדשות למרחב העירוני לרבות חיזוק רשת הליכה, שבילי אופניים, שדרוג מבני ציבור קיימים והקמת מבני ציבור חדשים, וכן שילוב של דיור בר השגה”.